Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

http://https://www.universitetsforlaget.no/; https://www.idunn.no/

About

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) is one of the leading open access publishers in the Nordic countries. We publish both scholarly monographs and anthologies and a sizeable number of scholarly journals with gold open access. In addition, all journal articles we publish are green open access.
We publish open access books from all academic disciplines, in both English and Scandinavian languages.
All our open access titles, both books and journals, are available on our digital publishing platform, Idunn. We also offer Print on Demand for all our open access books.

Peer review info

Submitted manuscripts are first reviewed by the relevant editorial team at the publisher. Manuscripts that are deemed to be relevant and of sufficient quality are then sent to one or two external and independent peer-reviewers.
Peer review is anonymous. The publisher will make a decision as to whether review should be single blind or double blind in consultation with the author(s).
The publisher makes the final decision as to whether to publish on the basis of the peer-reviewers' recommendations. The publisher is responsible for communicating these recommendations to the author(s).
Peer review is conducted in accordance with the criteria developed by the Norwegian National Board of Scholarly Publishing.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access

License info

All scholarly monographs and anthologies published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) are published under a Creative Commons (CC) licence.
We do not mandate the use of a specific CC licence, but collaborate with authors and editors to find the right licence for the publication in question, taking the needs of authors, funders and other stakeholders into account.
See: https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Publisere-open-access


Browse results: Found 26

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
At the Forefront, Looking Ahead

Authors:
ISBN: 9788215031583 9788215031408 Year: Pages: 280 DOI: 10.18261/9788215031583-2018 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:26:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This book presents research-based answers to some of the uncertainties that managers, investors, employees and policymakers face. On its 75th anniversary, BI Norwegian Business School is undoubtedly a researchbased school at the forefront of global research. Its research groups contribute excellent, original research that is at the international forefront appearing in top international journals, while its graduates, more than those of any other school, populate CEO positions. Being at the forefront requires that we look ahead, not merely celebrate past successes. This book does exactly that. It covers three themes: 1. The digital organization, including algorithm-based decision making and management, digital labour, business models, corporate reputation and branding 2. The governance of corporations, with specific reference to state-owned and family-owned firms and their auditing 3. Decision-making, incentives and innovation, covering issues such as employee motivation and creativity, environmental R&D, political decision-making and customer experience

Keywords

UtVite-modellen

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031088 9788215031095 Year: Pages: 92 DOI: 10.18261/9788215031088-2017
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Multidisciplinary
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:32:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Publikummet til dagens vitensentre ønsker å bli intellektuelt stimulert, snakke med hverandre og reflektere sammen over naturvitenskapelige fenomener og samfunnsaktuelle utfordringer. Å bevare kvalitet i vitensenterutstillinger handler i dag om at man kontinuerlig er opptatt av forbedring og kvalitetsutvikling. Slike prosesser er krevende. Å kunne ta i bruk profesjonelle og forskningsbaserte verktøy gjør det mulig å skape høy kvalitet etter dagens krav og forventninger samtidig som prosessen kan oppleves som tryggere, mer strukturert og oversiktlig for deltakerne. I denne håndboken presenteres UtVite-modellen – en forskningsbasert modell som er utviklet for og med vitensentrene. Håndboken presenterer teori og forskning, deler praktiske eksempler med bruken av UtVite-modellen ved norske vitensentre og konkretiserer hvordan man kan komme i gang med de fire ulike fasene i modellen.

Åpne dører mot verden

Authors: ---
ISBN: 9788215030227 9788215030234 Year: Pages: 234 DOI: 10.18261/9788215030227-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:29:46
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Norsk ungdom vokser opp i et av verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig vet de at mange i verden lider. Hvordan skal de føle, tenke og handle i møte med verdens urettferdige fordeling av goder? I denne boken analyseres fortellinger om privilegier og skyld som unge mennesker møter i skolen og på fritiden. Forfatterne går også inn i klasserommene og undersøker hvordan elevene forstår og diskuterer skyldfortellinger og spørsmål om sitt eget ansvar i en global sammenheng. Fortellingene er hentet fra mange forskjellige medier og sjangere: en av kongens taler, undervisningsmateriell (norsklærebøker og Operasjon Dagsverks kampanjemateriell), ungdomsromaner (av Simon Stranger og Kristín A. Sandberg), tv-serier (Skam), dikt (av Øyvind Rimbereid og Cathrine Grøndahl), film (av Margreth Olin), krim (av Jo Nesbø), noveller (av Laila Stien) og romaner (av Gert Nygårdshaug). To artikler analyserer klasseromspraksiser (helklassesamtaler og prosjektarbeid). Samlet sett gir denne boken et første forskningsgrunnlag for en didaktikk om skyldfortellinger i norsk skole. Den begrunner hvorfor man bør ha en slik undervisning, peker på hva den kan inneholde, og hvordan den kan drives. Bokens redaktører er Jonas Bakken, førsteamanuensis i norskdidaktikk, og Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur, begge ved Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Per Thomas Andersen, Emilia Andersson-Bakken, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Ylva Frøjd, Sissel Furuseth, Marianne Mosvold Leemhuis, Silje Hernæs Linhart, Marie Lund, Ellen Rees, Elin Sæther og Johan Tønnesson.

Keywords

Det regionale i det internasjonale

Authors: --- ---
ISBN: 9788215031224 9788215031217 Year: Pages: 402 DOI: 10.18261/9788215031224-2018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-08-03 12:41:30
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Temaet for denne boka er det regionale i det internasjonale. Bidraga tek på ulikt vis opp sambandet mellom det globale og det lokale. Fokuset er på tilhøvet mellom samfunnsspørsmål på ulike geografiske nivå. Implisitt vert det fokusert på tilhøvet mellom det fjerne og det nære. Dei 19 kapitla i boka fell inn under ein av følgande sju kategoriar: * Regionale aktørar på internasjonale arenaer * Nettbaserte løysinger for kontakt, kommunikasjon og samhandling * Internasjonal kollektiv læring i dei offentlege helse- og omsorgstenestene * Innvandring og integrering * Internasjonalisering av oppvekst og utdanning * Regionale produkt i ein internasjonal marknad * Globalt næringsliv med regional forankring Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen 2017.

Keywords

Etisk skjønn i forskning

Authors: ---
ISBN: 9788215025162 9788215026558 Year: Pages: 126 DOI: 10.18261/9788215025162-2015 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Philosophy --- Science (General)
Added to DOAB on : 2018-04-11 15:47:14
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Forskningsetisk skjønn angår alle forskere. Denne boka diskuterer en rekke viktige problemstillinger om hvordan skjønn bør utøves. Forskningsetisk skjønn angår alle forskere og mange som på andre måter er involvert i forskning. Forskeren bruker skjønn i valg av forskningsspørsmål, metode, fremferd overfor dem det forskes på, sikring av informasjon og formidling av forskningsresultater. Forskningsetiske komiteer og forskningsforvaltning har et spesielt ansvar for både selv å utøve og å tilrettelegge for utøvelse av godt forskningsetisk skjønn. Bidragene i denne boka tematiserer ulike etiske problemstillinger som oppstår i forskning og i forholdet mellom forskning, forskningsvurdering og samfunn. Hva kan og bør tillegges skjønn? Hva kreves av godt skjønn? Og hvordan kan man unngå vilkårlighet i skjønnsutøvelsen? God forskningsetisk skjønnsutøvelse støttes av refleksjon rundt hva skjønnsutøvelsen består i, og hva som skal til for å hjelpe den frem. Boka har som ambisjon å bidra til slik refleksjon. Bidragsytere er Anette Brunovskis, Kristine Bærøe, Jakob Elster, Kjersti Fjørtoft, Hallvard J. Fossheim, Helene Ingierd, Deborah H. Oughton, Knut W. Ruyter og Torkild Vinther.

Keywords

Forfatterskap i TV-drama

Authors:
ISBN: 9788215026695 9788215026466 Year: Pages: 113 DOI: 10.18261/9788215026466-2015 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Languages and Literatures --- Performing Arts
Added to DOAB on : 2018-04-13 16:28:17
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The book explores authorship in TV drama through a production study of Kampen for tilværelsen, the first author-controlled series produced by NRK Drama. The writing practices in the American and Danish television industries serve as a point of departure. The book also contemplates the creative possibilities and constraints of multi-season dramas, contrasting their narrative conventions and processes of creation to those of films and novels.

Hva gjør lærerstudenter når de studerer?

Authors:
ISBN: 9788215026312 9788215027128 Year: Pages: 256 DOI: 10.18261/9788215026312-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:57:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

De som selv skal bli lærere og undervise andre, hvordan arbeider de med fagets tekster og uttrykksformer i vid forstand? Hvordan leser og skaper de tekster, og hvordan bidrar dette til å utruste dem til å bli gode lærere i fremtidens skole Utgangspunktet for denne boka er forskningsprosjektet DigiGLU som har undersøkt tekstpraksiser og medieringsformer i grunnskolelærerutdanninga (GLU) etter reformen i 2010. Spesielt har forskerne vært opptatt av hvilken rolle digitale medier og multimodale tekster spiller i lærerstudentenes arbeid. Digitale medier byr på nye muligheter for å kombinere skrift med bilder og lyd, for aktiv respons, interaktiv utprøving og sosial samhandling. Det har vært satset stort på digitalt utstyr i høyere utdanning gjennom en årrekke, men arbeidsformene har ikke forandret seg tilsvarende. I denne boka analyserer forfatterne konkrete arbeidskrav og trekker inn studentenes refleksjoner omkring hvordan tekster og medier fungerer i læringsprosesser i ulike fag. Bokas forfattere er alle ansatte ved Universitetet i Agder: professor Elise Seip Tønnessen, førstelektor Nils Rune Birkeland, førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange, førsteamanuensis Gunhild Kvåle, førstelektor Magnhild Vollan og professor Gro-Renée Rambø.

Keywords

Immateriell kapital

Authors: --- --- ---
ISBN: 9788215028163 9788215028156 Year: Pages: 422 DOI: 10.18261/9788215028163-2017 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management --- Economics
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:08:17
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Temaet for denne boka er immateriell kapital, dvs. kapital som ein ikkje kan ta og kjenna på. Humankapital, sosial og kulturell kapital er alle døme på immateriell kapital, fordi dei representerer varige, ikkje-fysiske storleikar som kan ha ulik nytteverdi. Denne nytten, eller avkastninga, kan både vera av materiell og immateriell karakter. Boka tek for seg immateriell kapital på tre forskjellige område: Del I handlar om tema knytt til migrasjon, der mellom anna utfordringar i samband med arbeidsinnvandring og møte med menneske på flukt frå krig og naud vert løfta fram. Del II handlar om språk og læring, der ulike sider ved språkkultur, læringskultur og idrettskultur vert drøfta. Del III tek for seg ulike typar immateriell kapital knytt til næringsliv og samfunn. Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen i 2016.

Keywords

India's Democracies

Authors: ---
ISBN: 9788215026893 9788215026886 Year: Pages: 239 DOI: 10.18261/9788215026886-2016 Language: English
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Ethnology --- Political Science
Added to DOAB on : 2018-05-09 13:01:09
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Indian democracy has often been characterized as "a puzzle" that "defies theories". But any theory on democratic practice will need to take into account the world's largest democracy. We assert that Indian democracy is maturing with its own practices. Most prominent is its diversity. As a set of institutions, Indian democracy is crafted on to the country's diverse and heterogeneous society, encompassing a great many differing practices. The contributors to this volume investigate democratic practice in different corners of India and at different levels. The differences in political culture and participation between the Centre and the states and among the states themselves reveal the heterogeneous nature of the Indian State. Equally important is the role these differences play in policy making (including foreign policy), and the weight given to them by politicians seeking popular support. Even at the local level we find strikingly diverging perceptions of what democracy means to different groups, and this will help us understand the complexities of popular expectations. These features all form part of the challenges the Indian State faces with increased popular mobilization and democratic participation.

Keywords

Innovasjon og entreprenørskap

Authors: --- ---
ISBN: 9788215027623 9788215027685 Year: Pages: 286 DOI: 10.18261/9788215027623-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Business and Management
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:12:48
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Innovasjon og entreprenørskap er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Kapitlene i denne boken har et regionalt perspektiv, men også nasjonal og internasjonal relevans. Første del består av seks kapitler om innovasjon i næringslivet. Ett av kapitlene benytter teoretiske modeller for å evaluere FoUs effekt på samfunnet. Et annet ser på samspillet mellom industri, styresmakter og akademia (Trippel heliks-metaforen) og veien fra metafor til matematisk modell. To kapitler tar for seg entreprenørskap i rurale områder. Det ene ser på betydningen av distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn. I det andre sammenlignes entreprenørskapslysten til avgangselever i videregående skoler i 2001 og 2011/13 i to kommuner på Sunnmøre og i Sogn. Det påfølgende kapitlet handler om produktinnovasjoner, læringsprosesser og hurtige innovasjoner. Bokens siste kapittel handler om adopsjons- og diffusjonsprosesser og hvordan «Balanced Scorecard» har spredd seg. Andre del består også av seks kapitler og tilfører ny kunnskap om innovasjon i helsetjenester i tilknytning til samhandlingsreformen. Kompetanse, samhandling om øyeblikkelig hjelp, palliative pasientforløp, helsefremmende perspektiv i helsesøsterarbeid, kafetilbud til eldre og kvalitetsarbeid er tema. Flere studier viser at kommuner har møtt samhandlingsreformen på en innovativ måte, men studiene avdekker også hindringer for positiv utvikling. Antologien er et resultat av Fjordkonferansen 2015 med 92 deltakere, de fleste fra akademiske miljø i «Fjordregionen».

Keywords

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>