Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Sociale zekerheid in een open samenleving (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 24 DOI: 10.5117/9789462984608/ch05 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2016-11-16 11:01:06
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In dit hoofdstuk wordt verkend hoe sociale zekerheid in een postindustriële samenleving er uit zou kunnen zien. Eerst worden de economische en
maatschappelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met postindustrialisering
in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welke problemen
het bestaande stelsel van sociale zekerheid ondervindt in de open
diensten- en kenniseconomie die is ontstaan. Er worden na deze verkenning
een tiental uitgangspunten geformuleerd voor de vormgeving van
sociale zekerheid. Centraal hierin staan gedeelde verantwoordelijkheden,
risicodeling en een zekere maatschappelijke solidariteit. Tot slot wordt
bij wijze van gedachte-experiment verkend wat de tien uitgangspunten
betekenen voor de vormgeving van regelingen voor werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid in een open samenleving.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (1)


License

CC by-nc-nd (1)


Language

dutch (1)


Year
From To Submit

2016 (1)