Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw

Author:
ISBN: 9789089647092 Year: DOI: 10.5117/9789089647092 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
Added to DOAB on : 2016-07-06 11:01:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Het boek A Dutch Miracle van J. Visser en A. Hemerijck uit 1997 analyseerde de rol van onderhandelingen, coördinatie en consensus in het Nederlandse Poldermodel en stelde vast dat het cruciale factoren zijn geweest in het overkomen van de hoge werkloosheid van begin jaren '80 en de goede performance van de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren '90. Nu, bijna 20 jaar later, worden er steeds meer vragen gesteld bij zowel de legitimiteit als de functionaliteit van het Poldermodel. De representativiteit van de vakbonden is dalende en jongeren en het midden- en kleinbedrijf zien zich vaak niet vertegenwoordigd in de Polder die volgens critici op ondemocratische wijze deelbelangen in plaats van het algemeen belang vertegenwoordigt en noodzakelijke hervormingen op sociaaleconomisch gebied in de weg staat. Door differentiatie van belangen tussen sectoren of hoog en laag opgeleiden wordt het voor de sociale partners ook steeds moeilijker om met één stem te spreken en centrale afspraken te maken uit naam van alle betrokkenen. Ook is het voor de sociale partners moeilijker geworden afspraken te maken over sociale zekerheid en vervolgens een rol te spelen in de implementatie van deze afspraken, aangezien hun rol in de uitvoering van de sociale zekerheid is verminderd. Coördinatie van het algemene sociale zekerheidsbeleid en de afstemming met cao's en het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn dus moeilijker zijn geworden. Het maken van centrale afspraken wordt verder beperkt door het groeiende belang van Europees beleid en afspraken in Euroverband met betrekking tot overheidsuitgaven, en door voortschrijdende globalisering en finacialisation. &#xD;Deze ontwikkelingen en kritieken leiden dus tot serieuze vragen over de legitimiteit en functionaliteit het Poldermodel. In dit boek worden de hedendaagse legitimiteit en functionaliteit van het model vanuit verschillende hoeken en disciplines geanalyseerd om zo een beeld te vormen van het Poldermodel anno nu en van de mogelijke rol van het Poldermodel in de toekomst. De lessen van de verschillende hoofdstukken worden in de inleiding bij elkaar gebracht.

Keywords

history

Stemmen op berkenbast

Author:
ISBN: 9789087281618 Year: DOI: 10.5117/9789087281618 Language: Dutch;
Publisher: Leiden University Press Grant: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Subject: History
Added to DOAB on : 2012-06-01 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Stemmen op berkenbast offers a compilation of personal letters written on birchbarck. It is an introduction to medieval communication in Russian Novgorod.

Fabels van liefde

Author:
Book Series: Rederijkersreeks ISBN: 9789089643391 Year: Pages: 320 DOI: 10.5117/9789089643391 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press Grant: The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Subject: History --- Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2012-06-17 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Dutch literature - Flemish literature; History

Vredehandel

Author:
Book Series: Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age ISBN: 9789089643773 Year: Pages: 348 DOI: 10.26530/OAPEN_437368 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
Added to DOAB on : 2013-02-01 21:39:55
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

History, geography, and auxiliary disciplines

Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek

Authors: ---
Book Series: Cahier voor Literatuurwetenschap ISBN: 9789038220475 Year: Pages: 127 DOI: 10.26530/OAPEN_467110 Language: Dutch;
Publisher: Academia Press
Subject: Languages and Literatures --- Arts in general --- Psychology --- Social Sciences --- History of arts --- Performing Arts
Added to DOAB on : 2014-02-19 08:54:12
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Over the last few decades cultural sociology and book history have stimulated the study of publishers and their role in the production, distribution, reception and consumption of literature. As such these disciplines have constantly reminded us that literary theory does not study ‘autonomous artefacts’, but texts which are mediated and influenced by various ‘institutions’. But what are the implications? The contributions to this issue of Cahier voor Literatuurwetenschap confront the results of recent and ongoing studies about publishing with the disciplinary idiosyncrasies of general and comparative literature. They not only demonstrate the rich diversity which is typical of this branch of literary studies as far as its method, subject matter and theoretical framework is concerned. They also evaluate acquired ideas and, above all, anticipate new challenges.

Het virus der betrokkenheid

Author:
ISBN: 9789463724814 9789463724814 Year: Pages: 521 DOI: 10.5117/9789463724814 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
Added to DOAB on : 2019-05-01 11:21:02
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in het verzamelen en beheren van een unieke internationale collectie archieven. Dit boek onderzoekt de geschiedenis van het Instituut van 1935 tot 1989. Centraal staat de ontwikkeling van het Instituut in de richting van een steeds sterkere professionalisering. Een ontwikkeling in wisselwerking met een driehoek van externe invloeden: de politieke en maatschappelijke context; de ontwikkeling van sociale geschiedenis als academische discipline; en het institutionele en bestuurlijke kader. Het is het verhaal van betrokken historici en activisten, die het erfgoed van en uit de arbeidersbeweging en andere emancipatiebewegingen wilden veiligstellen en voor onderzoek beschikbaar maken. Het boek neemt de lezer mee naar spectaculaire reddingsacties van archieven en bibliotheken die bedreigd waren door de opkomst van Hitler, de ineenstorting van het IISG tijdens de bezetting, en de wonderbaarlijke terugkeer van de meeste collecties na de oorlog. Tijdens de wederopbouw volgde een zoektocht naar een plaats in de academische infrastructuur. Intern raakte het Instituut ontregeld tijdens de roerige jaren zestig en zeventig. In de jaren tachtig vond het IISG de weg naar verdere professionalisering zonder zijn oorspronkelijke bestaansrecht en drijfveren uit het oog te verliezen.

Een monument voor het land. Overheidsstatistiek in België, 1795-1870

Author:
Book Series: Historische Economie en Ecologie ISBN: 9789038211664 Year: Pages: 467 DOI: 10.26530/OAPEN_366390 Language: Dutch;
Publisher: Academia Press
Subject: History --- Arts in general --- Sociology --- Social Sciences --- History of arts --- Performing Arts
Added to DOAB on : 2011-11-04 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In A monument to the country. Official statistics in Belgium, 1795-1870, Nele Bracke unravels why and how the Belgian state and its predecessors organized and developed an official statistical apparatus in order to collect numerical information. The study captures the underlying objectives and structures, as well as the methods to compile statistics. Nele Bracke investigates the meaning and significance of government statistics in the 19th-century State and society. In Belgium, early social scientists established an internationally renowned ‘statistical system’ designed to collect information about the country, the people and the society. This ‘statistical system’ was built around the ‘Commission centrale de Statistique’ (statistical committee) and the production of demographic, economic and agricultural censuses. In the first part of the book, the author analyzes the institutional history of the ‘Commission centrale de Statistique’ and its predecessors. In the second part of the book, she studies the censuses.

Surinaams contrast

Author:
Book Series: Caribbean Series ISBN: 9789067180528 9789004259799 Year: Volume: 13 Pages: 494 DOI: 10.1163/9789004259799 Language: Dutch;
Publisher: Brill
Subject: History --- Migration
Added to DOAB on : 2011-11-04 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Plantages en slaven vormden meer dan twee eeuwen de kern van de Surinaamse maatschappij. Surinaams contrast biedt op basis van een bijna tienjarig onderzoek van Nederlands, Surinaams en Engels archiefmateriaal over enkele honderden plantages de meest uitvoerige en diepgaande studie over deze twee

Van Batavia naar Weltevreden; Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappan, 1778-1867

Author:
Book Series: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ISBN: 9789067182935 9789004253803 Year: Volume: 243 Pages: xi + 579 DOI: 10.26530/OAPEN_377414 Language: Dutch;
Publisher: Brill
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2011-11-04 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Batavian Society of Arts and Sciences (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), was founded in 1778 to become the predecessor of the National Library and National Museum of the Republik Indonesia. It was considered to be the most important cultural and scholarly organization of the Netherlands East Indies in the time of the Dutch East India Company (VOC) and the colonial period. This studie pays attention to the foundation, programme and area of interest of the Society, also to its members, organization, growth, decline and resurrection, but most of all to the relation with the government of a formally private enterprise, that sometimes seemed to become part of the governmental structure.&#xD;The archives of the Society are kept in the National Archives of the Republik Indonesia. Since 1878, they have only scarcely been available to scholars from outside of the Society. They have, however, proven to be of great importance to historians, linguists, and anthropologists.

Surinaams contrast

Author:
Book Series: Caribbean Series ISBN: 9067180521 Year: Pages: 494 DOI: 10.26530/OAPEN_374613 Language: Dutch;
Publisher: Brill
Added to DOAB on : 2014-04-25 20:39:01
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In-depth study of the Suriname plantations in the 18th and 19th centuries. Based on archival research in England, Suriname, and the Netherlands, this book focuses on the idea that there existed a precarious balance between super exploitation and survival on the coffee, sugar, and cotton plantations.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (6)

Brill (3)

Academia Press (2)

Leiden University Press (1)

UCL Press (1)


License

CC by-nc-nd (10)

CC by-nc (3)


Language

dutch (13)

english (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2016 (1)

2015 (1)

2012 (4)

2009 (1)

2008 (2)

1993 (2)