Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw

Author:
ISBN: 9789089647092 Year: DOI: 10.5117/9789089647092 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
Added to DOAB on : 2016-07-06 11:01:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Het boek A Dutch Miracle van J. Visser en A. Hemerijck uit 1997 analyseerde de rol van onderhandelingen, coördinatie en consensus in het Nederlandse Poldermodel en stelde vast dat het cruciale factoren zijn geweest in het overkomen van de hoge werkloosheid van begin jaren '80 en de goede performance van de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren '90. Nu, bijna 20 jaar later, worden er steeds meer vragen gesteld bij zowel de legitimiteit als de functionaliteit van het Poldermodel. De representativiteit van de vakbonden is dalende en jongeren en het midden- en kleinbedrijf zien zich vaak niet vertegenwoordigd in de Polder die volgens critici op ondemocratische wijze deelbelangen in plaats van het algemeen belang vertegenwoordigt en noodzakelijke hervormingen op sociaaleconomisch gebied in de weg staat. Door differentiatie van belangen tussen sectoren of hoog en laag opgeleiden wordt het voor de sociale partners ook steeds moeilijker om met één stem te spreken en centrale afspraken te maken uit naam van alle betrokkenen. Ook is het voor de sociale partners moeilijker geworden afspraken te maken over sociale zekerheid en vervolgens een rol te spelen in de implementatie van deze afspraken, aangezien hun rol in de uitvoering van de sociale zekerheid is verminderd. Coördinatie van het algemene sociale zekerheidsbeleid en de afstemming met cao's en het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn dus moeilijker zijn geworden. Het maken van centrale afspraken wordt verder beperkt door het groeiende belang van Europees beleid en afspraken in Euroverband met betrekking tot overheidsuitgaven, en door voortschrijdende globalisering en finacialisation. 
Deze ontwikkelingen en kritieken leiden dus tot serieuze vragen over de legitimiteit en functionaliteit het Poldermodel. In dit boek worden de hedendaagse legitimiteit en functionaliteit van het model vanuit verschillende hoeken en disciplines geanalyseerd om zo een beeld te vormen van het Poldermodel anno nu en van de mogelijke rol van het Poldermodel in de toekomst. De lessen van de verschillende hoofdstukken worden in de inleiding bij elkaar gebracht.

Keywords

history

Fabels van liefde

Author:
Book Series: Rederijkersreeks ISBN: 9789089643391 Year: Pages: 320 DOI: 10.5117/9789089643391 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press Grant: The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Subject: History --- Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2012-06-17 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Dutch literature - Flemish literature; History

Vredehandel

Author:
Book Series: Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age ISBN: 9789089643773 Year: Pages: 348 DOI: 10.26530/OAPEN_437368 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
Added to DOAB on : 2013-02-01 21:39:55
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

History, geography, and auxiliary disciplines

Het virus der betrokkenheid

Author:
ISBN: 9789463724814 9789463724814 Year: Pages: 521 DOI: 10.5117/9789463724814 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: History
Added to DOAB on : 2019-05-01 11:21:02
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in het verzamelen en beheren van een unieke internationale collectie archieven. Dit boek onderzoekt de geschiedenis van het Instituut van 1935 tot 1989. Centraal staat de ontwikkeling van het Instituut in de richting van een steeds sterkere professionalisering. Een ontwikkeling in wisselwerking met een driehoek van externe invloeden: de politieke en maatschappelijke context; de ontwikkeling van sociale geschiedenis als academische discipline; en het institutionele en bestuurlijke kader. Het is het verhaal van betrokken historici en activisten, die het erfgoed van en uit de arbeidersbeweging en andere emancipatiebewegingen wilden veiligstellen en voor onderzoek beschikbaar maken. Het boek neemt de lezer mee naar spectaculaire reddingsacties van archieven en bibliotheken die bedreigd waren door de opkomst van Hitler, de ineenstorting van het IISG tijdens de bezetting, en de wonderbaarlijke terugkeer van de meeste collecties na de oorlog. Tijdens de wederopbouw volgde een zoektocht naar een plaats in de academische infrastructuur. Intern raakte het Instituut ontregeld tijdens de roerige jaren zestig en zeventig. In de jaren tachtig vond het IISG de weg naar verdere professionalisering zonder zijn oorspronkelijke bestaansrecht en drijfveren uit het oog te verliezen.

‘Een mooie mengelmoes’

Authors: ---
ISBN: 9789463720823 Year: Pages: 136 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Languages and Literatures --- Linguistics
Added to DOAB on : 2019-08-01 11:21:02
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The linguistic relality in the Netherlands during the Golden Age was in fact one of multilingualism: so many languages and dialects were used. Nicoline van der Sijs and Marc van Oostendorp show how the emergence of the Dutch language can only be understood against this multilinguistic background.

Solidariteit en slachtofferschap

Author:
Book Series: Amsterdam Academic Archive ISBN: 9789053564097 Year: Pages: 258 DOI: 10.26530/OAPEN_444103 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Law --- Political Science --- Sociology --- Social Sciences --- Philosophy --- History
Added to DOAB on : 2011-11-04 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

What is it that really binds Dutch people together? That's the central question of many public debates.This study focuses on the the role of victimhood on our concept of society. Drawing on the works of the American philosopher Richard Rorty, the author discusses morality, criminality, religion, sexual abuse and legalisation of prostituiton.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (6)


License

CC by-nc-nd (5)

CC by-nc (1)


Language

dutch (6)


Year
From To Submit

2019 (2)

2016 (1)

2012 (2)

2008 (1)