Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
National Language Planning and Language Shifts in Malaysian Minority Communities

Author:
Book Series: IIAS Publications series ISBN: 9789089642714 Year: Pages: 208 DOI: 10.5117/9789089642714 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2012-11-03 13:10:09
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Controversies and problems with regard to language policy and language education still exist in Malaysia. Despite the attempts of language policy makers to promote multilingualism, the implementation has been marred by political and religious affiliations. Malaysia is a melting pot of many different cultures and ethnicities, the three largest being Malay, Chinese and Indian. Therefore, an analysis of the language variation in this polyglot nation will help in understanding the variety of languages and those who speak them. This book gathers the work of researchers working in the field of language change in Malaysia for over two decades. As there is no book published internationally on the language policy in Malaysia and the effects on the language change in urban migrant populations, this book is a timely contribution not only to an understanding of Malaysian linguistic pluralism and its undercurrents, but also to an understanding of the Indian Diaspora.

Keywords

taal --- language

Wijdvertakte wortels. Over etnolectisch Nederland

Author:
ISBN: 9789462981225 Year: Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2017-09-20 11:01:04
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Waaraan herkennen wij een spreker als een Amsterdammer met een Marokkaanse achtergrond? En waaraan horen wij dat iemand een Nijmegenaar met Turkse wortels is? Wat heeft het taalgebruik van mensen met een Marokkaans een mensen met een Turkse achtergrond gemeen? Welke eigenaardigheden dringen door in 'inheemse' verschijningsvormen van het Nederlands?

In dit boek gaat het om deze en dergelijke vragen. Behalve het Marokkaanse en Turkse Nederlands komen daarbij onder meer het Surinaamse Nederlands en het Indonesische Nederlands, maar bijvoorbeeld ook het Joodse Nederlands aan de orde.

Het Nederlands varieert in toenemende mate ook in de culturele ruimte, die allereerst bepaald wordt door de oorspronkelijke godsdienstige en etnische achtergronden van de sprekers. Dit noem je etnolecten.

Etnolecten bevatten in het algemeen niet alleen exotische verschijnselen, zoals elementen uit de oorspronkelijk moedertaal. Maar ook verschijnselen die kenmerkend zijn voor tweedetaalverwerving (de meisje, de mooie meisje die daar loopt).

Etnolecten hebben onder jongeren een groeiend prestige en zijn deel van hun identiteit. Woorden en uitspraakgewoonten uit etnolecten komen via de straatcultuur, muziek, media en bekende figuren (Ali B) in de taal van jongeren terecht. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit onder meer populaire tienersoaps.

Keywords

taalvariatie --- taal --- nederlands

Decline of the Corporate Community

Author:
ISBN: 9789053569733 Year: Pages: 256 DOI: 10.5117/9789053569733 Language: Undetermined
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Business and Management --- Linguistics
Added to DOAB on : 2011-11-04 00:00:00
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

From its inception, big business in the western industrialised world has been organised in national business communities. Central elements of these business communities are corporate board interlocks that constitute the notorious 'Old Boys Network'. This corporate elite connects the centres of corporate governance. In recent times, these networks of the corporate elite show signs of decline. Heemskerk investigates how the decline of the old boys network in the Netherlands has affected Dutch capitalism. Combining formal network analysis with insights from interviews with key corporate elite members, he shows how during the last quarter of the 20th century the Dutch business community has disappeared. This is interpreted as a drift towards a liberal market economy. However, as the study shows, even in a liberal market economy corporate directors need social networks to communicate and coordinate their strategic decisions. Hence, the corporate elite shift its meeting network to private and informal circles. To order this book, mail to "mailto:orders@aup.nl">orders@aup.nl

Syntax of Dutch

Authors: ---
Book Series: Comprehensive Grammar Resources ISBN: 9789089644633 Year: Pages: 602 DOI: 10.26530/OAPEN_431435 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2012-11-15 14:47:39
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Syntax of Dutch will be published in at least seven volumes in the period 2012-2016 and aims at presenting a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics. The two volumes Nouns and Noun Phrases discuss the internal make-up as well as the distribution of noun phrases. Topics that will be covered include: complementation and modification of noun phrases; properties of determiners (article, demonstratives), numeral and quantifiers; the use of noun phrases as arguments, predicates and adverbial modifiers.

Syntax of Dutch

Authors: ---
Book Series: Comprehensive Grammar Resources ISBN: 9789089644602 Year: Pages: 596 DOI: 10.26530/OAPEN_431436 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2012-11-15 14:47:42
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Syntax of Dutch will be published in at least seven volumes in the period 2012-2016 and aims at presenting a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics. The two volumes Nouns and Noun Phrases discuss the internal make-up as well as the distribution of noun phrases. Topics that will be covered include: complementation and modification of noun phrases; properties of determiners (article, demonstratives), numeral and quantifiers; the use of noun phrases as arguments, predicates and adverbial modifiers.

Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases

Author:
Book Series: Comprehensive Grammar Resources ISBN: 9789089645494 Year: DOI: 10.26530/OAPEN_444644 Language: English
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2013-04-19 19:35:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The Syntax of Dutch will be published in at least seven volumes in the period 2012-2016 and aims at presenting a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics. The volume Adjectives and Adjective Phrases discusses the internal make-up as well as the distribution of adjective phrases. Topics that will be covered include: complementation and modification of adjective phrases; comparative and superlative formation; the attributive, predicative and adverbial uses of adjective phrases. Special attention is paid to the so-called partitive genitive construction and the adverbial use of past/passive participles and infinitives.

‘Een mooie mengelmoes’

Authors: ---
ISBN: 9789463720823 Year: Pages: 136 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Languages and Literatures --- Linguistics
Added to DOAB on : 2019-08-01 11:21:02
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

The linguistic relality in the Netherlands during the Golden Age was in fact one of multilingualism: so many languages and dialects were used. Nicoline van der Sijs and Marc van Oostendorp show how the emergence of the Dutch language can only be understood against this multilinguistic background.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (7)


License

CC by-nc-nd (7)


Language

english (4)

dutch (2)

undetermined (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2015 (1)

2013 (1)

2012 (2)

2011 (1)

2007 (1)