Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem)

Authors: --- --- --- --- et al.
ISBN: 9788024626338 Year: Pages: 194 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33275)
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2020-02-10 16:40:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Příručka Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení nabízí základní výklad ke čtyřem lingvistickým disciplínám (morfematika, slovotvorba, morfologie a syntax), jednotlivé části jsou vždy doprovázené řadou příkladů, a ke každé vykládané disciplíně je uvedeno několik cvičení (včetně klíče). Výklady nemají být komplexním popisem příslušné roviny českého jazyka, jsou zacíleny k tomu, aby na jejich základě čtenáři-studenti zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Vedle získání základní orientace v jazykovém systému češtiny a vedle rozvoje dovednosti jazykové analýzy si musí začínající odborník na češtinu rovněž osvojit základní jazykovědnou terminologii – k tomuto účelu je na závěr příručky zařazen terminologický slovník s příslušnými hesly.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Publisher

Karolinum Press (1)


License

CC by (1)


Language

czech (1)


Year
From To Submit

2014 (1)