Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes: Relationships Across Countries, Cohorts and Time

Authors: ---
Book Series: IEA Research for Education ISSN: 2366-1631 ISBN: 9783319412511 9783319412528 Year: Pages: 166 DOI: 10.1007/978-3-319-41252-8 Language: English
Publisher: Springer Nature
Subject: Education
Added to DOAB on : 2017-02-21 15:01:19
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

This volume offers insights from modeling relations between teacher quality, instructional quality and student outcomes in mathematics across countries. The relations explored take the educational context, such as school climate, into account. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement’s Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) is the only international large-scale study possessing a design framework that enables investigation of relations between teachers, their teaching, and student outcomes in mathematics. TIMSS provides both student achievement data and contextual background data from schools, teachers, students and parents, for over 60 countries.This book makes a major contribution to the field of educational effectiveness, especially teaching effectiveness, where cross-cultural comparisons are scarce. For readers interested in teacher quality, instructional quality, and student achievement and motivation in mathematics, the comparisons across cultures, grades, and time are insightful and thought-provoking. For readers interested in methodology, the advanced analytical methods, combined with application of methods new to educational research, illustrate interesting novel directions in methodology and the secondary analysis of international large-scale assessment (ILSA).

Vi kan lykkes i realfag

Authors: --- ---
ISBN: 9788215027999 9788215027982 Year: Pages: 206 DOI: 10.18261/97882150279999-2016 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education --- Science (General) --- Mathematics
Added to DOAB on : 2018-05-09 14:24:34
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal komparativ undersøkelse som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. TIMSS gjennomføres både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Gjennom spørreskjemaer til rektorer, lærere, elever og foresatte (bare på barnetrinnet) samles det inn informasjon om elevenes læringskontekst. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom bakgrunnsfaktorer og elevenes læringsutbytte.Denne boka inneholder analyser av data fra TIMSS 2015-undersø-kelsen. Norge deltok med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn. I analysene som presenteres i denne boka, belyses blant annet følgende:Er det fortsatt en positiv utvikling i norske elevers prestasjoner i realfag?Hvordan presterer norske elever i matematikk og naturfag sammenliknet med elever i de andre nordiske landene?Hvordan kan undervisningskvalitet måles, og hvordan er sammenhengen mellom lærernes undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte?Hva karakteriserer norske realfagslæreres kompetanse?Hvilke sammenhenger finnes mellom lærerkompetanse, undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte?Hvilken betydning har lekser og lærernes faglige kompetanse for likeverd i skolen?Hvilke aspekter ved skolemiljøet har betydning for elevenes læringsutbytte?Ole Kristian Bergem, Hege Kaarstein og Trude Nilsen ved ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) ved Universitetet i Oslo er redaktører av boka. Øvrige bidragsytere er Sigrid Blömeke og Ronny Scherer fra CEMO (Centre for Educational Measurement, UiO) og Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret.

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Publisher

Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) (1)

Springer Nature (1)


License

CC by-nc (1)

CC by-sa (1)


Language

english (1)

norwegian (1)


Year
From To Submit

2016 (2)