Search results: Found 12

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by
Document sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat

Authors: ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788491681168 Year: Pages: 76 Language: Catalan, Spanish, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Philosophy
Added to DOAB on : 2018-09-04 15:38:06
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

El diàleg entre els agents de la recerca científica i el conjunt de la societat implica múltiples actors: investigadors, tècnics, polítics, empreses, pacients, associacions, sindicats, activistes, creatius, etcètera. Més enllà de la mera transferència d’informació, la comunicació té efectes transformadors i implica diferents tipus de conflictes o de col·laboracions entre els diversos actors. Aquest document sobre els aspectes ètics de la comunicació entre la ciència i la societat parteix de la base que aquest procés és essencial en una societat democràtica i constitueix un component fonamental de l’activitat científica

Document sobre bioètica i edició genòmica en humans

Authors: ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447540730 Year: Pages: 52 Language: Catalan, Spanish, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Genetics --- Philosophy --- Biotechnology
Added to DOAB on : 2018-10-22 12:29:11
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Aquest Document examina l’impacte de la utilització de les tècniques d’edició genòmica, tant en recerca bàsica com en el seu ús terapèutic i en l’anomenat «millorament» humà, amb l’objectiu de promoure un debat social informat que comporti propostes d’actuació assumibles per la col·lectivitat i que contribueixin a la construcció d’un marc jurídic, ètic i deontològic adequat.

Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica: del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN

Authors: ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447538522 Year: Pages: 368 Language: Spanish
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-15 14:38:16
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Los análisis genéticos y el convenio de la ONU contra las desa­pariciones forzadas son dos poderosas herramientas que per­miten esclarecer los orígenes biológicos y luchar contra el robo de bebés y las desapariciones forzadas de niños. Estos delitos, de una gravedad manifiesta, requieren ser examinados desde sus vertientes jurídica, filosófica, política y bioética, porque, ante una situación tan compleja y que afecta a tantas personas, una so­ciedad responsable está obligada a tomar medidas. El presente libro, que analiza estas cuestiones tanto en el contexto europeo como en el latinoamericano, es obra de especialistas vinculados a las instituciones y los comités más representativos en la materia.

Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària

Authors: --- ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788491680765 Year: Pages: 100 Language: Catalan, Spanish, Portuguese, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Education --- Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-15 13:19:51
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

En aquest document de l’Observatori de Bioètica i Dret s’analitzen els problemes que acuiten actualment la docència a l’educació superior. Els objectius dels autors són concretar què significa la integritat en la docència a la universitat; quins han de ser els seus continguts fonamentals i quines implicacions comporta; influir en els que prenen decisions en l’àmbit dels sistemes d’educació superior, i repercutir en els mitjans de comunicació i en l’opinió pública a fi d’augmentar la qualitat del debat i promoure la presa de decisions de la ciutadania, lliure i informada, en les polítiques del sistema d’educació superior.

Document sobre bioètica i discapacitat

Authors: --- ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447538379 Year: Pages: 72 Language: Catalan, Spanish, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-22 13:15:46
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

En aquest volum del Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret, coordinat per la Dra. María Casado i pel Dr. Antoni Vilà, s’analitzen els problemes bioètics específics que afronten les persones amb discapacitat, les quals pateixen un «dèficit de ciutadania» que sovint n’impedeix una plena participació en la vida social com a subjectes de ple dret i en igualtat de condicions. Per a analitzar la situació i presentar les propostes que han d’assegurar l’autonomia personal i la integració social d’aquestes persones, el Grup d’Opinió ha pres com a referència la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la Unesco (2005) i la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l’ONU (2006), que coincideixen a tractar la discapacitat des de la perspectiva dels drets humans.

Document sobre envelliment i vulnerabilitat

Authors: --- ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447540532 Year: Pages: 64 Language: Catalan, Spanish, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Philosophy --- Internal medicine
Added to DOAB on : 2018-10-22 14:11:48
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Els plantejaments i les recomanacions que es fan en aquest Document desitgen promoure millores en la qualitat de vida de les persones grans, fomentant la presa de decisions prèvies —tant individuals com socials— i reivindicant la promoció dels valors de solidaritat i de no-discriminació.

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco y la discapacidad

Authors: --- --- --- --- et al.
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447538393 Year: Pages: 120 Language: Spanish
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-16 11:51:15
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

La Unesco propugna que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos puede y debe ser considerada como un marco de principios y pautas bioéticas que se deben aplicar, también, en el tratamiento de las cuestiones de la discapacidad. Este libro aporta claves que permiten a los estados y al resto de agentes implicados adoptar la perspectiva de la diversidad funcional y las capacidades diferenciadas que evite la exclusión, desde un enfo­que basado en los derechos humanos.

Document sobre bioètica i Big Data de salut: explotació i comercialització de les dades dels usuaris de la sanitat pública

Authors: --- --- ---
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 978844754210 Year: Pages: 76 Language: Catalan, Spanish, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Medical technology --- Public Health --- Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-22 13:59:54
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

En aquest volum del Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret, coordinat per les doctores María Casado, Maria Rosa Llàcer i Lídia Buisan, s’analitzen, des de la perspectiva bioètica, els inconvenients de l’explotació i la comercialització de dades dels usuaris de la sanitat pública arran dels problemes detectats en el projecte VISC+ de la Generalitat de Catalunya, tant en relació amb possibles vulneracions dels drets dels ciutadans com amb la manca de transparència i de debat públic informat en una qüestió de tanta importància com és el tràfic de dades personals. El document posa de manifest que la implementació de les tecnologies Big Data en l’àmbit sanitari, associada a una eventual comercialització d’aquestes dades, impacta directament en el nostre sistema sanitari i investigador i afecta de ple a l’àmbit privat dels ciutadans.

Declaració sobre integritat científica en recerca i innovació responsable

Authors: --- --- --- --- et al.
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447540334 Year: Pages: 80 Language: Catalan, Spanish, Portuguese, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Science (General) --- Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-22 14:25:56
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[cat] Actualment ens trobem davant d’una nova concepció del sistema de recerca i innovació, de manera que, en la creació i l’aplicació del coneixement, cal incloure-hi la governança, l’educació en ciència, l’ètica, l’accés obert, el gènere i la implicació de la ciutadania en aquests processos des del principi. La reflexió bioètica ha avançat i s’ha projectat transversalment en els programes d’aprenentatge en ètica dels diversos agents del sistema de recerca, innovació i desenvolupament; no obstant això, la ultracompetitivitat i les interseccions entre recerca, innovació, desenvolupament i mercat, no faciliten les bones pràctiques científiques. L’aposta per considerar l’ètica de bon principi es contraposa a la persistència de casos de frau científic i de problemes d’autoria, entre altres, en contextos en els quals perdura, a més, el sostre de cristall i la inclusió de qüestions de gènere és habitualment una mera formalitat sense cap impacte real. La nostra anàlisi se situa en un moment de transició entre velles i noves concepcions de l’ètica, la integritat científica i la responsabilitat investigadora, transformació que ens obliga a identificar escenaris, valors i regles, i a sensibilitzar la societat sobre aquesta transformació, les seves implicacions i les conseqüències que comporta.

Documento sobre el acceso responsable a la información jurídico-bioética en red

Authors: --- --- --- --- et al.
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447537037 Year: Pages: 50 Language: Catalan, Spanish, English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Philosophy --- Law
Added to DOAB on : 2018-10-22 12:50:59
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Amb l’elaboració d’aquest document, l’OBD adverteix dels greus inconvenients que presenta un erroni maneig de la informació per a un debat bioètic adequat i responsable, alhora que ofereix a tots els professionals que treballen en aquest camp –periodistes, investigadors, legisladors, etc.– una sèrie de recomanacions davant de l'immens cabal d'informació disponible i no controlable.

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Publisher

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (12)


License

CC by-nc-nd (12)


Language

spanish (12)

catalan (8)

english (8)

portuguese (2)


Year
From To Submit

2018 (2)

2016 (4)

2015 (2)

2014 (3)

2012 (1)