Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
CDf II International Congress : proceedings : actes, actas : actes, Barcelona Jun. 2015

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788491681014 Year: Pages: 681 Language: Catalan, Spanish, English, French
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 12:59:26
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[eng] The I coupDefouet International Congress was held in June 2013 to celebrate the tenth anniversary of coupDefouet, the magazine of the Art Nouveau European Route, an association of municipalities and other entities to promote and disseminate Modernista or Art Nouveau heritage. Its success and excellent scientific results led to its continuity with a second congress, held in 2015, whose acts are presented in this volume of Singularities. The congresses are organised by the Urban Landscape Institute (IMPUiQV) of the Barcelona City Council in partnership with GRACMON, a consolidated research group of the University of Barcelona.[cat] El primer Congrés Internacional coupDefouet se celebrà el juny de l’any 2013 per commemorar els deu anys de l’aparició de coupDefouet, la revista de la Ruta Europea del Modernisme, una associació de municipis i altres entitats per a la promoció i la difusió del patrimoni modernista o Art Nouveau. Gràcies a l’èxit i als bons resultats científics es va apostar per la seva continuïtat amb un segon congrés que tingué lloc el 2015, les actes del qual presentem en aquest volum de Singularitats. Aquestes jornades estan organitzades per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de GRACMON, grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona.

CDf International Congress : proceedings : actes, actas : actes, Barcelona Jun. 2013

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447536603 Year: Pages: 1204 Language: Catalan, Spanish, English, French
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: History of arts --- Arts in general
Added to DOAB on : 2019-02-19 16:45:42
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[eng] In 2013 the magazine coupDefouet reached its first decade of existence. As a way of celebrating this, the Art Nouveau European Route – the association of cities and other local institutions for the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage that created the magazine – organised a magnificent international congress as a framework for scientific exchange and raising public awareness. The first coupDefouet International Congress on Art Nouveau was held in Barcelona, the city from which coupDefouet is published and one of the undisputable world capitals of Art Nouveau. This volume of the Singularitats series comprises the proceedings of that event.[cat] L’any 2013 va fer deu anys de l’aparició de coupDefouet, la revista de la Ruta Europea del Modernisme, una associació de municipis i altres entitats locals per a la promoció i la difusió del patrimoni modernista o Art Nouveau. Per commemorar-ho, s’organitzà un congrés internacional amb l’objectiu de contribuir al coneixement científic i la difusió d’aquest moviment artístic. El primer Congrés Internacional coupDefouet se celebrà a Barcelona, la ciutat en què s’edita coupDefouet i una de les capitals indiscutibles de l’Art Nouveau. En aquest volum de Singularitats s’apleguen les actes d’aquell esdeveniment.

Acadèmia i art: dinàmiques, transferències i significació a l'època moderna i contemporània

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447540037 Year: Pages: 250 Language: Catalan
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 17:11:05
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Les acadèmies de belles arts han estat unes de les institucions més importants en l’esfera cultural dels darrers segles a Occident, com a centres formadors i també com a organismes reguladors de la pràctica artística. Les contribucions aplegades en aquest volum busquen incidir en aspectes com l’evolució dels paradigmes estètics impulsats des de cada entitat, les relacions nacionals i internacionals amb altres institucions, la formació impartida o el funcionament dels centres i els seus protagonistes. Amb l’estímul d’unes jornades organitzades pel grup de recerca GRACMON en col·laboració amb la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Acadèmia i art proposa noves interpretacions i vies de lectura entorn de les acadèmies fomentant el debat sobre el paper que tenen en el present i que hauran de tenir en el futur.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Publisher

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (3)


License

CC by-nc-nd (3)


Language

catalan (3)

english (2)

french (2)

spanish (2)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (1)

2015 (1)