Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Sonando van sus nuevas allent parte del mar : El Cantar de mio Cid y el mundo de la épica

Author:
ISBN: 9782810709748 Year: DOI: 10.4000/books.pumi.38276 Language: Spanish
Publisher: Presses universitaires du Midi
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2020-09-09 12:19:34
License: OpenEdition Licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

El Cantar de mio Cid, una de las principales obras del canon literario español, es también una de las más importantes en el ámbito de la poesia épica medieval por sus valores estéticos, su influencia histórica y su fundamental papel en la conversión del Cid en un héroe del imaginario universal de la literatura. Aunque la bibliografia sobre esta obra resulta casi incontable, una obra de tal riqueza no se agota jamás a ojos de la critica. En particular, los estudios comparativos relativos a la misma no han adquirido un desarrollo proporcional a la importancia y la influencia de este cantar de gesta. El objetivo de este libro es, entonces, tratar de nuevo algunos de los temas clave del poema y de su descendencia ibérica en las crónicas de la Edad Media (algunos de ellos bastante descuidados por la crítica precedente, como la dimensión simbólica del poema o sus aspectos hagiográficos), pero sobre todo profundizar en la comparación a su voz épica con h de otras literaturas heroicas, desde la épica románica hasta los gunki monogatari japoneses. La obra ha sido dirigida por Alberto Montaner Frutos, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que ha desarrollado una larga actividad de investigación sobre la épica española medieval y sus relaciones con la poesia épica de otras literaturas Sus estudios sobre la figura del Cid y su edición critica y comentada de Cancar de mio Cid gozan de una gran reputación.

Keywords

épica --- literatura --- poesía --- Cid

Un cant èpic africà: una crítica al poder absolut

Author:
Book Series: Antropologia Mèdica ISBN: 9788484244721 Year: Pages: 154 Language: Catalan
Publisher: Publicacions Universitat Rovira i Virgili
Subject: Anthropology --- Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2020-01-14 11:15:35
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Durant mil·lennis i mil·lennis, l’Àfrica subsahariana ha tingut la paraula com a principal mitjà de comunicació. En els darrers decennis, gràcies a la tècnica dels magnetòfons, s’han pogut conservar no tan sols les paraules sinó també algunes de les veus d’aquells que les produïren. Es així com avui podem gaudir del relat èpic que fou cantat durant una nit sencera pel trobador Zwè Nguéma l’any 1960 a Anguia (el Gabon) en llengua fang, enregistrat amb un magnetòfon d’aquell temps per Herbert Pepper (Orstom), transcrit i traduït al francès pels lingüistes Monsieur i Madame de Wolf i publicat pels Classiques Africains (Arman Colin) l’any 1972. És aquest relat de «mvet» el que l’autor d’aquest llibre es proposa resumir i comentar tot mostrant-nos de quina manera a través d’un llenguatge fantàstic i meravellós, proper fins i tot a la ciència ficció, el trobador ens lliura una crítica a qualsevol forma despòtica de governar un país.

Une épopée ibérique : Alonso de Ercilla et Jerónimo Corte-Real (1569-1589)

Author:
ISBN: 9788490962251 Year: Language: French
Publisher: Casa de Velázquez
Subject: Languages and Literatures
Added to DOAB on : 2019-12-06 13:15:28
License: OpenEdition Licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Chanter la guerre, parcourir la géographie mondialisée des empires ibériques, élever les contemporains à la grandeur des héros antiques et montrer la vivante peinture leurs exploits : tels sont les grands enjeux de cette nouvelle épopée ibérique proposée par l'Espagnol Alonso de Ercilla et le Portugais Jerónimo Corte-Real entre 1569 et 1589. Sous leur plume, se dessine un nouveau patron de narration héroïque qui rompt avec le modèle du Roland furieux et concurrence Les Lusiades de Camões. Loin d'épouser une vision panégyrique de la guerre et de leur nation, les deux poètes en questionnent les codes et les pratiques dans une démonstration épique qui suscite une lecture critique de l'Histoire récente.

Tremefacta quies (Ach. 1, 242): “spazi di transito” nella Tebaide di Stazio e nei Punica di Silio Italico

Author:
Book Series: Testi. Antichità, Medioevo e Umanesimo ISBN: 9788868870621 Year: Pages: 260 DOI: 10.6093/978-88-6887-062-1 Language: Italian
Publisher: FedOA - Federico II University Press
Added to DOAB on : 2019-11-19 18:43:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[Italiano]:Nel ricco campo di studi sull’epica flavia, “Tremefacta quies. Spazi di transito in Stazio e Silio Italico” ha preso le mosse dalla vena di sensibilità postmoderna di testi che parlano pure al nostro orizzonte presente di cultori e cultrici di letteratura e psicoanalisi, testimoni di conflitti (e l’epica flavia è anche una macroscopica narrazione di conflitti). Tra i due autori la ricerca sviluppa il tema del sonno come transito e ossimoro, tra sonno e morte, insonnia, sogni e presagi. Svolgendo un percorso sistematico che mette al centro i testi, l’approccio filologico si apre ad ampi inserti narrativi e insieme alla messa a fuoco di una poetica di sonno/insonnia. Gli spazi di transito vengono a fuoco quindi nello studio di due traduzioni siliane dell’800, translation dei Punica all’interno della cultura classicista coeva a sfondo patriottico./ [English]: This research is built on three different topics, which are interwoven ("spazi di transito"). The first one deals with sleep, sleeplesness and dreams in Statius' Thebaid; secondly, Silius Italicus' treatment of the same themes are analyzed; thirdly, Onorato Occioni's translation of Punica 1 in 'endecasillabi sciolti' in XIXth Century in Italy are compared to the translation by Cesare Beligoni, with the conclusion of a certain amount of plagiarism. It is an original study, text-oriented and innovative, which gives a contribution to the rich scenario of Flavian studies worldwide.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by