Search results: Found 15

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by
Camondolar

Author:
ISBN: 9786051050584 9782362450419 Year: Language: Turkish
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Added to DOAB on : 2017-07-04 11:55:29
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Camondolar 19. yüzyıl boyunca finans, kültür ve sanat alanlarında birçok başarıya imza atmış bir aile. Yabancı fin an s kaynaklarıyla Osmanlı Sarayı arasında bir köprü oluşturan bu aile aynı zamanda Galata, Pera, Karaköy ve Tophane semtlerinin yeniden imarına öncülük etmiş ve şehrin bugünkü çehresine kavuşmasına da katkıda bulunmuştur. Yahudi cemaati için yaptıkları modern eğitim çabalarıyla adlarından söz ettiren Camondolar, bir dönem İstanbul'da zenginliğin ve modernliğin simgesi olmuşlardı...

Ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen an der Hauptkuppel und den Hauptpfeilern der Hagia Sophia in Istanbul

Author:
ISBN: 9783866444669 Year: Pages: IV, 223 p. DOI: 10.5445/KSP/1000015277 Language: GERMAN
Publisher: KIT Scientific Publishing
Subject: General and Civil Engineering
Added to DOAB on : 2019-07-30 20:01:59
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Die Hagia Sophia in Istanbul ist eines der baugeschichtlich wichtigsten und ingenieurmäßig bemerkenswertesten Bauwerke der letzten 1500 Jahre. Mit Hilfe zerstörungsfreier geophysikalischer Untersuchungsverfahren konnte der heutige Bestand und Zustand der Hauptkuppel, der Pendentifs und der Hauptpfeiler intensiv erkundet werden. Auf Grundlage der erlangten neuen Kenntnisse zum Konstruktionsgefüge wurden Berechnungsmodelle entwickelt und eine Aussage zum Tragverhalten der Hagia Sophia getroffen.

Bir allame-i cihan : Stefanos Yerasimos (1942-2005)

Authors: --- --- ---
ISBN: 9782362450440 Year: DOI: 10.4000/books.ifeagd.1907 Language: Turkish
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Subject: History
Added to DOAB on : 2020-09-09 12:19:30
License: OpenEdition Licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Mimar, şehirci, Bizans ve Osmanlı tarihçisi, jeopolitik uzmanı, çok yönlü araştırmacı ve düşünür Stefanos Yerasimos 29 Ocak 1942’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu Zapyon Rum Kız Lisesi’nde, ortaokulu Zoğrafyon Rum Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra, Güzel Sanatlar Akademisi’nde mimarlık öğrenimini tamamladı ve 1966’da Paris Universitesi Institut d’Urbanisme’de şehircilik okudu. 1972-2005 arası Paris VIII Üniversitesi’nde, şehircilik ve jeopolitik bölümünde asistan, doçent ve ardından profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. 1994-1999 arasında İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün müdürlüğü görevini üstlendi, 2001-2002 ve 2003-2004 yarı yıllarında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Otuz altı kitaba, doksandan fazla makaleye, seksene yakın kolektif çalışmaya imza atmış olan Stefanos Yerasimos 19 Temmuz 2005’de 62 yaşında Paris’te aramızdan ayrıldı. Stefanos Yerasimos’u farklı yapan birçok şey vardı. Bunların başında şüphesiz ufkunun genişliği ve bunun bilimsel üretimine olan yansıması gelmekteydi. Mimarliktan tarihe, seyahatnamelerden kent tarihine, halk efsanelerinden yemek ve mutfak tarihine, milliyetçilikten harp tarihine kadar uzanan bu denli geniş bir yelpazede gezinebilen başka bir tarihçi hayal etmek hemen hemen imkânsiz. Daha doğrusu, bu genişlik ve çeşitlilikteki bir alanda faaliyet gösterip de ister istemez yüzeysellik tuzağına düşmeyen birini düşünmek mümkün değil. Bu anlamda Stefanos Yerasimos’u farklı kılan diğer çok önemli bir özellik, yöntem ve analiz konusunda gösterdiği tavizsiz tutumdu. El attığı her konuda meselenin özüne kadar inmekte, düzgün bir analitik çerçeve kurmakta, kaynakların ise adeta posasını çıkarmakta gösterdiği kararlılık ve bu yolda harcadığı zaman ve enerji, kendisini tanıyanların hep hayret ve gıptayla karşiladıkları bir durumdu. Bu katmerli ilginin ve birikimin karşısında, Stefanos Yerasimos’u bir alam, bir dönemi veya bir coğrafyayı tarif etmeyi iddia eden bir ibarenin içine hapsetmenin ne kadar abes olacağı aşikârdı. Üretim ile geçmiş olan bu hayata geri dönüp bakıldığında bütün bu olguların toplanabileceği ve indirgenebileceği asgari müştereğin bilgi olduğunun farkına vardığımızda, olabilecek en gerçekçi tarifın eski “allâme” kelimesinde gizli olduğunu düşündük. Fransızca “savant” (bilgin) ve Türkçeye tercümesi imkânsız “érudit” (derin bilgi sahibi) terimlerinin bir tür karışımı niteliğindeki allâme kelimesini Osmanlıların en çok kullandıkları ve bu durumda bize daha da manidar gelen bileşik şekliyle almayı tercih ettik: allâme-i devran, ya da allâme-i cihan. Öyle bir allâme-i cihan ki, mirası, yazdıklarının da ötesinde, beraber çalıştığı, dost olduğu, destek ve ilham verdiği kişilerin sadece hatırasında değil, her yeni çalışmasında hâlâ yaşıyor. Burada toplanmış olan yazılar, bu kişilerin özlem dolu sevgi ve saygısının içten bir ifadesidir.

Post-Ottoman Coexistence

Author:
ISBN: 9781785331244 Year: DOI: 10.2307/j.ctt1kgqw2h Language: English
Publisher: Berghahn Books Grant: Knowledge Unlatched - 103481
Subject: Political Science
Added to DOAB on : 2020-11-19 00:01:48
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In Southeast Europe, the Balkans, and Middle East, scholars often refer to the “peaceful coexistence” of various religious and ethnic groups under the Ottoman Empire before ethnonationalist conflicts dissolved that shared space and created legacies of division. "Post-Ottoman Coexistence", interrogates ways of living together and asks what practices enabled centuries of cooperation and sharing, as well as how and when such sharing was disrupted. Contributors discuss both historical and contemporary practices of coexistence within the context of ethno-national conflict and its aftermath.

La présence roumaine à Istanbul

Author:
ISBN: 9782906053663 9782362450228 Year: Language: French
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Added to DOAB on : 2017-05-17 15:07:11
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Depuis 1991, de nombreux ressortissants des pays anciennement communistes affluent sur les marchés d’İstanbul, dans ses échoppes et aux abords des quartiers commerçants de Laleli, Beyazıt, Osmanbey, Merter et Karaköy. Ce « commerce à la valise » a pris d’importantes proportions depuis 1992. Il témoigne, dans le cas stambouliote comme pour d’autres métropoles, de nouvelles formes de mobilités interna­tionales, qui jouent des différentiels de prix et de juridiction d’un État à l’autre. Le cas d...

Marchands de rue à Istanbul

Author:
ISBN: 9782362450334 Year: Language: French
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Added to DOAB on : 2017-05-17 15:07:11
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

L’ambition de ce dossier est de déceler ces petits arrangements du quotidien permet­tant à des pratiques commerciales séculaires de s’accommoder des contraintes de l’économie contemporaine. Notre travail vise à comprendre la mutation qu’opèrent les acteurs stambouliotes du commerce de rue pour faire évoluer cette activité, eu égard aux contraintes et aux oppor­tunités contemporaines. Quels sont les jeux sociaux (territoriaux, commerciaux, familiaux) auxquels les vendeurs de rue participent ? ...

Migrations internes vers İstanbul

Author:
ISBN: 9782906053694 9782362450235 Year: Language: French
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Added to DOAB on : 2017-05-17 15:07:11
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Quoique les deux-tiers de la population d’İstanbul soient nés hors du département, l’analyse des dynamiques migratoires à İstan­bul, entendues dans toutes leurs dimensions, même les plus contraires au sens et au discours communs, reste largement à faire. S’il existe quelques études (citées ci-dessous), elles sont rares, biaisées et souvent lacunaires, à l’excep­tion des remarquables travaux de Sema Erder (1996), Neşe Özgen (1999) et de Harald Schüler (1999, notamment en ce qui concerne les St...

İstanbul Bİblİyografyası

Author:
ISBN: 9782362450129 Year: Language: Turkish
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Added to DOAB on : 2017-05-17 15:07:11
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

La mise en ligne d'Istanbul bibliography 2000-2013, fait écho au numéro 4 de la même série – La mégapole d’Istanbul. 1960-2000 (http://books.openedition.org/ifeagd/125)– paru en octobre 2000, soit il y a près de quinze ans. La différence frappante de volume entre les deux dossiers est liée en partie à une « montée en puissance » des études sur Istanbul depuis le début de l’année 2000 et à l’accélération des grands travaux comme de la transformation urbaine dans la décennie 2000 qui a eu pour...

Public Istanbul

Authors: ---
Book Series: Urban Studies ISBN: 9783839408650 Year: Pages: 352 DOI: 10.14361/9783839408650 Language: English
Publisher: transcript Verlag
Subject: Sociology
Added to DOAB on : 2020-02-11 11:21:24
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Istanbul is one of the largest and most dynamic metropolises on the European continent. In the context of processes of globalization and local urban planning projects urban space is continously contested. In this anthology forms, meanings and images of these urban spaces are discussed by architects, historians, and social scientists. Through interdisciplinary approaches of theory and case studies the book delivers a deep insight into the construction and constitution of public spaces and spheres in contemporary Istanbul.

Divertissements et loisirs dans les sociétés urbaines à l’époque moderne et contemporaine

Author:
ISBN: 9782869062030 9782869063280 Year: Language: French
Publisher: Presses universitaires François-Rabelais
Added to DOAB on : 2017-04-28 15:22:13
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Les loisirs, ces temps et ces activités consacrées à la détente, aux divertissements et au développement personnel, sont devenus un objet d'études sociologiques, puis historiques depuis leur ""découverte"" en tant que fait social lors des Trente Glorieuses. Malgré un bel essor de ces études depuis quelques années, de nombreuses interrogations persistent, notamment en ce qui concerne les liens directs des loisirs avec les sociétés urbaines. Questions qui portent d'abord sur les rapports des lois...

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by