Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Harp ve Sulh

Author:
ISBN: 9786051050614 9782362450402 Year: Language: Turkish
Publisher: Institut français d’études anatoliennes
Added to DOAB on : 2017-05-17 15:07:11
License: OpenEdition licence for Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile merkezi Lizbon’da bulunan Calouste Gulbenkian Vakfi’nm ortaklaşa yayınladıkları, Fransa’daki ""Türkiye Mevsimi"" çerçevesinde (2009) Paris’teki Calouste Gulbenkian Kültür Merkezi ve Paris-Sorbonne Üniversitesine bağlı Uygulamalı Yüksek Araştırmalar Okulu’nun birlikte düzenledikleri bir kolokyumun ürünlerine dayalı bu kitap bize şaşırtıcı bilgiler sunuyor. İstanbul’un fethinden, Lozan Antlaşması’na kadar, birden çok medeniyetin stratejik ...

Frühe Reisende in Phokis und Lokris - Berichte aus Zentralgriechenland vom 12. bis 19. Jahrhundert

Author:
ISBN: 9783941875005 Year: Language: German
Publisher: Universitätsverlag Göttingen
Subject: History
Added to DOAB on : 2016-06-21 11:01:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Today, detailed reports of travellers, traders and diplomats are interesting and often pleasurable sources for the conditions in Central Greece. This book shows how the landscapes of Phokis and Lokris changed in the medieval age and during the Ottoman regency. It also pictures how Greece changed from the time of the Kingdom to the present-days.

Keywords

Ottomans --- Greece --- Phokis --- Lokris --- medieval age --- ancient Greece

Listing 1 - 2 of 2
Sort by