Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving

Authors: ---
ISBN: 9789462983397 Year: Pages: 254 DOI: 10.5117/9789462983397 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2016-06-09 11:01:06
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

De meritocratie gold lange tijd als belofte voor een meer open en gelijke samenleving. Een samenleving waarin mensen hun maatschappelijke positie verkrijgen op basis van hun eigen verdiensten. Maar wat als die verdiensten in hoge mate worden bepaald door je afkomst? Als een kind van hoogopgeleide ouders aanzienlijk meer kans maakt op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan een kind van laagopgeleide ouders? En als ook nog eens blijkt dat het merendeel van de bevolking - inclusief de 'verliezers' - deze meritocratische principes onderschrijft? In Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Beschrijven gerenommeerde Nederlandse onderzoekers in hoeverre het huidige Nederland daadwerkelijk een meritocratische samenleving is. Vervolgens brengen zij de maatschappelijke gevolgen van hun bevindingen in kaart. Mondt de meritocratie niet uit in een nieuwe klassensamenleving, waarin de scheidslijnen nog scherper en hardnekkiger zijn dan in de voorbije industriële samenleving?

Haalt de universiteit 2040? Een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen

Author:
ISBN: 9789462984158 Year: DOI: 10.26530/OAPEN_620650 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Education
Added to DOAB on : 2016-12-03 11:01:07
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Sinds de Middeleeuwen heeft de universiteit vele veranderingen succesvol doorstaan. Maar het hele landschap van het hoger onderwijs is de afgelopen decennia zo snel en ingrijpend in beweging gekomen – onder andere met de opkomst van online learning, MOOC’s en rankings – dat de uitgangspunten van de universiteit nu opnieuw doordacht moeten worden.

Als rector magnificus van de Universiteit Utrecht heeft Bert van der Zwaan met tal van collega’s in Azië, Europa en Noord-Amerika gesproken over de ontwikkelingen binnen de stelsels van hoger onderwijs in hun land. Op basis van die gesprekken exploreert hij de toekomst van het hoger onderwijs, met als kernvraag: haalt de universiteit 2040?

Higher Education in 2040. A Global Approach

Author:
ISBN: 9789462984509 Year: DOI: 10.26530/oapen_625978 Language: Undetermined
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Education
Added to DOAB on : 2017-03-24 11:01:19
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Since the Middle Ages, universities have displayed impressive resourcefulness in their ability to adapt to the changing dynamics and demands of their times. But in the last fifty years, the landscape of higher education - with the emergence of online and mass education, skyrocketing tuition, and a controversial system for ranking institutions - has begun evolving so rapidly and profoundly that the concept of the university now needs to be rethought. 


This book explores the future of modern higher education by looking at it on a global scale. Bert van der Zwaan compares European developments with those taking place in North America and Asia to argue that the phoenix of an entirely new type of university will rise from the ashes of the classical system: less tied to buildings and set locations, the new university will embed itself more deeply in society by offering innovative forms of digital knowledge and making customized teaching available on demand. A timely discussion of a topic whose worldwide impact continues to grow, this is essential reading for anyone concerned about the state of higher education - both for today's students and in the decades to come.

Gelijke kansen in de stad

Authors: ---
ISBN: 9789048550890 9789463728829 Year: Pages: 241 DOI: 10.5117/9789463728829 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Education --- Sociology --- Social Sciences
Added to DOAB on : 2019-05-15 11:21:14
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Sociale gelijkheid is goed voor iedereen. Het vormt een buffer tegen drugsgebruik,
criminaliteit, gezondheidsproblemen (lichamelijk én psychisch)
en wantrouwen (van mensen jegens elkaar en de gemeenschap). Streven
naar meer gelijkheid is dan ook geen filantropische onderneming, maar
een zinvolle en noodzakelijke activiteit om het welzijn van anderen én van
onszelf te verbeteren.
Sociale ongelijkheid is een complex vraagstuk. Wetenschappelijk
inzicht, opgebouwd over een langere tijd en vanuit meerdere perspectieven,
is onontbeerlijk voor structurele oplossingen. De Universiteit van Amsterdam
(UvA) heeft een brede expertise op dit terrein. Ongelijkheid is een speerpunt
in het onderzoek. Het Amsterdam Centre for Inequality Studies, verbonden
aan de sociale faculteit van de UvA, combineert wetenschappelijke expertise
op dit gebied met maatschappelijk engagement. Onderzoekers van verschillende
disciplines werken er samen om greep te krijgen op het ontstaan én
het voorkomen van ongelijkheid.
De hoofdstukken in deze bundel laten hiervan mooie voorbeelden zien.
De auteurs presenteren niet alleen wat ze al weten, maar formuleren ook
nieuwe kennisvragen. In de verschillende bijdragen staan grootstedelijke
vraagstukken centraal: over wonen, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs,
radicalisering en arbeidsparticipatie. De casussen komen vaak uit Amsterdam,
maar zijn mondiaal relevant, ze spelen in alle wereldsteden. Hoe
stimuleren we een bloeiende creatieve economie en houden we tegelijkertijd
de middenklasse en de laaggeschoolden in de stad? Hoe ontwikkelen we de
stad met oog voor ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in zowel (woon)
ruimte als inkomen? Hoe doen we dat op een duurzame manier? Hoe maken
we slim en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie? Hoe betrekken
we alle burgers bij de samenleving?

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (4)


License

CC by-nc-nd (4)


Language

dutch (3)

undetermined (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2017 (1)

2016 (2)