Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Sociale zekerheid: een gelaagd begrip (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 18 DOI: 10.5117/9789462984608/ch09 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Hoe komt het toch dat onze relatief genereuze verzorgingsstaat vaak geen effectieve hulp biedt aan mensen die de voorzieningen het hardst nodig hebben? Waardoor belanden velen dus ondanks hulp keer op keer in schulden, armoede en isolement? Aan de hand van ervaringen van eenouder gezinnen (i.c. moeders) in de bijstand betogen we dat deze mismatch een gevolg is van de impliciete voorwaarden van de verzorgingsstaat. De (materiele) sociale zekerheid die de verzorgingsstaat biedt, is slechts toereikend bij een solide basis van emotionele en relationele veiligheid. Alleenstaande bijstandsmoeders (en waarschijnlijk ook andere multiprobleemgezinnen) ontberen deze. Daardoor komt de (materiële) zekerheid die de verzorgingsstaat biedt, niet tot zijn recht. We besluiten met voorstellen om de benodigde relationele en emotionele zekerheid in het stelsel een plaats te geven.

Actuele bestaansonzekerheid (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 14 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Sociale zekerheid dient de bestaanszekerheid te garanderen. Maar bestaanszekerheid is een steeds groter begrip geworden, dat ook te maken heeft met vraagstukken van identiteit en veiligheid. Door grote migratiebewegingen veranderde in relatief korte tijd, vooral in de grote steden, de samenstelling van de bevolking. Daarnaast werd veiligheid een steeds groter thema, enerzijds door de reële toename van de problemen, anderzijds door een groeiend maatschappelijk onbehagen. De zekerheid van het bestaan is niet alleen een materiële kwestie, maar heeft steeds meer te maken met het wegvallen van (veronderstelde) vanzelfsprekendheden. Daarbij is de afstand tussen publieke sector en burgers gegroeid. Het komt erop aan de zekerheid weer meer rond burgers te organiseren. De vervreemdende werking van de instituties zal moeten worden omgezet in nieuwe arrangementen van kleine zekerheden.

Sociale zekerheid ‘migratie-proof’ (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 30 DOI: 10.5117/9789462984608/ch07 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Migratie en sociale zekerheid worden vaak gezien als onmogelijk koppel; migranten drukken op de schatkist en ze ondermijnen de solidariteit die nodig is voor sociale zekerheid. Daarom wordt vaak gezegd dat er een keus gemaakt moet worden: of een muur om het land of een muur om de verzorgingsstaat. Maar dat is niet nodig. Migratie heeft een ander, veel diverser gezicht gekregen. Veel migranten komen om te werken, komen vaker uit Europa en patronen van vestiging en terugkeer bestaan naast elkaar. Of arbeidsmigratie de overheidsfinanciën en de solidariteit ondermijnen, ligt aan het type migratie en het type sociale zekerheidsstelsel. Daarom is het wel nodig om aanpassingen te maken, zowel aan de kant van het migratiebeleid als aan de kant van de sociale zekerheid.

De toekomst van de sociale (on)zekerheid (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 28 DOI: 10.5117/9789462984608/ch01 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:08:16
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Lang ging het debat over de toekomst van de sociale zekerheid vooral over de vraag wat er aan technische aanpassingen aan het stelsel aangebracht moeten worden. Inmiddels dienen zich twee fundamentelere vragen aan. Allereerst lijkt het stelsel niet meer per definitie sociale zekerheid te bieden omdat het idee over wat zekerheid is, zelf aan verandering onderhevig is: inkomenscompensatie is niet per definitie de hoogste vorm van zekerheid. Ten tweede ontwikkelt de moderne economie zich op een manier die steeds minder past bij het stelsel van sociale zekerheid: contracten zijn steeds minder permanent, de termen werkgever en werknemer zijn steeds minder passend en werken en leren zijn steeds minder te scheiden. Verkend wordt langs welke wijze het stelsel zich zou moeten ontwikkelen om een adequaat antwoord te zijn op deze ontwikkelingen.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (4)


License

CC by-nc-nd (4)


Language

dutch (4)


Year
From To Submit

2016 (4)